Stor mangel på organdonorer

Antallet organdonorer har falt til det laveste nivået på ti år, mens antallet pasienter som trenger nye organer øker. Rikshospitalet karakteriserer situasjonen som alvorlig.