Fraråder hvalfangst i 100 år

Før hvalfangst i større skala tok til, var bestanden ti ganger større enn det man hittil har trodd, hevder amerikanske forskere. - Det gjelder ikke vågehval, mener norsk ekspert.