Folk er mer fornøyd med sykehusene

Nordmenn er mer fornøyd med sykehusene enn før. 86 prosent av de spurte i en ny undersøkelse fra Norsk Gallup er tilfreds med behandlingen de har fått.