- Boks like miljøvennlig som flaske

Høyres avgiftspolitiske talsmann Torbjørn Hansen fra Bergen mener retursystemet vil bestå, selv om avgiften på engangsemballasje blir fjernet.