I felttog mot banning

Biskop Olav Skjevesland vil sette fokus på banning blant barn og unge. Institutt for kristen oppseding har tatt initiativet til felttoget mot bannskapen.