Maskulint å være kjærlig far

Å stelle små barn er blitt maskulint. Skrekken er å fremstå som en fraværende far.