Vil ha betaling for skole

Ramlet du av lasset på videregående skole, må du heretter betale for å få fullført skolegangen. Prisen kan bli opptil 20.000 kroner.