40 Nokas-vitner slipper å møte

Riksadvokaten, en kjendisadvokat og en privatetterforsker er blant vitnene som slipper unna etter at Brynjar Meling ryddet på sin vitneliste.