Utredning ser bort fra Bergen-Oslo

Den pågående utredningen om mulig høyfartsbane i Sør-Norge, har så langt ikke sett på Bergen-Oslo.