Mulig tilnærming i ferjestreiken

Det arbeides for en tilnærming i den elleve dager lange ferjekonflikten. Etter det NTB har grunn til å tro, er det sannsynlig at partene møtes onsdag ettermiddag.