UDI ser på saken

Avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i Utlendingsdirektoratet (UDI) sier de nå går gjennom saksbehandlingsreglene for å se om det er mulig å imøtekomme utenlandske forskere bedre.