Gassboblen som sprakk

Arbeiderpartiet stiller likevel ikke krav om at fremtidige gasskraftverk skal ha CO2-håndtering.