Enslige er helsetaperne i Norge

Det er enslige, og spesielt enslige menn, som har dårligst helse i Norge. Usunn livsstil, psykiske plager og ensomhet nevnes som mulige årsaker.