- Helse Bergen uten økonomisk styring

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen leverer en flengende kritikk av Helse Bergen. Han mener lønnsutviklingen er ute av kontroll.