- Ikke politisk flertall for å endre sykelønnen

Den rød-grønne regjeringen har pr. i dag ikke noe rød-grønt flertall på Stortinget for å stramme inn sykelønnsordningen, skriver VG.