Fest i kommune-Norge, kutt for Verdensbanken

Med krafttaket for å hjelpe kommunene, og knapt noen skatteskjerpelse for folk flest, er det ikke blitt noe stormløp mot regjeringens budsjett.