MS Nordnorge i redningsaksjon

MS Nordnorge var på vei for å bistå en kanadisk seilyacht som grunnstøtte i Antarktisk i går ettermiddag.