Vil umyndiggjere Krohn Devold

Stortinget er ikkje ferdig med å «ta» forsvarsminister Kristin Krohn Devold. 14. juni risikerer ho å få to vedtak mot seg som inneber ei klar desavuering og umyndiggjering av statsråden.