Politisk strid om tsunami-rapporten

I dag legg regjeringa fram stortingsmeldinga etter granskinga av styresmaktene si handtering av flodbylgje-katastrofen. Alt nå er det klart at det blir politisk strid.