Får maks 300.000 i erstatning

Barnehjemsbarna kan bli tilkjent erstatning fra staten på inntil 300.000 kroner. Erstatningsoppgjøret blir gradert.