Rødgrønn statskirkesplid

Kirkemøtet har gjort et historisk vedtak om å skille kirke og stat, men i regjeringen øker konflikten mellom statskirkens tilhengere og motstandere.