150 barn tatt i rusmiljøet i Oslo

Over 150 barn i alderen 12-18 år er hittil i år registrert i narkomiljøet rundt Oslo S av en nystartet gatepatrulje ved Grønland politistasjon.