- Røkke-heider kan påverke dommarane

— Valet av Kjell Inge Røkke til årets Peer Gynt, kan verke som utilbørleg påverknad av dommarane i to konkrete saker.