– Ingen farlige stoffer i pulverbrevene

Folkehelseinstituttets analyser av innholdet i fem pulverbrev sendt til mottakere i Oslo-området viser ingen skadelige stoffer.