Ingen fare for nøkkelbarn

Nøkkel rundt halsen gir status. Når barna selv blir spurt, har de ikke noe ønske om at mor eller far alltid skal være der når de kommer hjem fra skolen.