Skattedirektoratet bøyer av i skattelistesak

Skattedirektoratet bøyer av for de åtte nordnorske avisene som har stevnet direktoratet i saken om skattelistesøk.