Innvandrerbefolkningen seksdoblet etter 1970

I årene etter 1970 har innvandrerbefolkningen i Norge økt fra 60.000 til 387.000, går det fram av tall fra SSB.