– Ulovlig markedsføring av strøm

Mange nettselskaper driver ulovlig markedsføring av kraftsalg på internett, mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).