– Røykeloven brytes

I Oslo er røykeloven i ferd med å gå opp i røyk.