Flaks at parasittene ble oppdaget

Det var helt tilfeldig at de potensielt svært farlige parasittene ble oppdaget i drikkevannet i Oslo.