Katastrofealarm for hardangerlaks

Villaksen og sjøauren i Hardanger er på veg mot utrydding. Havforskarar slår alarm.