Vil lovfeste retten til frukt og grønt

Kunnskapsdepartementet vil ha lovfestet at skoleeiere må tilby frukt og grønt til elevene. Samtidig foreslår departementet at flere voksne skal få gratis videregående opplæring.