En av tre mener norsk skole er god

33 prosent av de spurte i en undersøkelse mener at kvaliteten på norsk skole er god.