Vi er sykest og mest deprimert

Hordalendinger har enten lav selvtillit eller høy grad av selvinnsikt. I hvert fall er Hordaland fylket der flest sier at de har dårlig fysisk helse.