Ber om forklaring på rutinesvikt

Kredittilsynet vil diskutere Notars rutiner med kjedeledelsen. Også Det Norske Veritas har bedt om forklaring.