- Mattilsynet ga ansatte munnkurv

Mattilsynets distriktssjefer skal ha fått munnkurv av ledelsen etter de første meldingene fra Russland om funn av miljøgifter i norsk oppdrettslaks.