Barns forbruk fordoblet

Bruken av smertestillende dobbelt så høy som i 1990.