Skapt av mennesker

FNs klimapanels konklusjon er krystallklar: klimaendringene er menneskeskapte. Skrekkscenariene ble lagt frem i dag.