Presser Frp til å legge fram rapport

Stortingets presidentskap gir Fremskrittspartiet én uke på seg til å offentliggjøre rapporten om skatteunndragelser.