Østlandet får minst veipenger

Nye tall viser at østlandsregionen får minst penger til vei per innbygger.