– Flere enn to barn er miljøskadelig

Par som får flere enn to barn opptrer uansvarlig ved å legge altfor store byrder på miljøet. Lavere befolkningsvekst må være et sentralt ledd i kampen mot global oppvarming, mener en sentral britisk miljøverner.