Vil avlive funksjonshemmede

En sykepleiestudent går i en evaluering inn for å avlive barn med funksjonshemninger.