Regjeringen nasjonaliserer fossene

Fredag vil regjeringen legge fram en plan for å sikre kraftkrevende industri tilgang på kraft.