Tror det alltid vil være mulig å lure systemet

Leder av legemiddelkomiteen i Helse Bergen mener at det alltid vil være mulig å stjele A- og B-preparater fra sykehusene.