• «BEDRE ENN PÅ LAND»: - Det er utstrakt skepsis i mange europeiske land mot lagring på land, som for eksempel i Tyskland. Det er åpenbart bedre å lagre CO2 til havs, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Foto: Håvard Bjelland

CO2-hav i Nordsjøen

Norge og Storbritannia er enige om at Nordsjøen kan bli CO2-deponi for store deler av Europa.