Politiet har fått flere tips om kjønnslemlestelser

Politiet har fått tips om at nærmere 20 norsk-somaliske familier vil gjennomføre kjønnslemlestelse av jenter i sommer, melder NRK.