Studielånsrenten opp til 6 prosent

Den flytende renten på studielån blir 6,0 prosent fra 1. april 2008. Det er en økning på 0,4 prosentpoeng fra 1. januar.