Norge blir superhavmakt

Norge brer seg utover, og blir til det rene Norgesvelde til havs. Vår kontinentalsokkel blir over 250.000 kvadratkilometer større.