Sponheim vil gi AFP til alle

Venstre-leder Lars Sponheim mener det er feil at bare fagorganiserte skal ha rett til avtalefestet pensjon (AFP). Han mener AFP bør være for alle, og vil gjøre dette til valgkampsak.