Tusenvis av boliger er rasutsatt

Flere hundre tusen norske boliger befinner seg trolig i risikosonen for skred og ras.